Vanliga frågor om fordonsbesiktning

Fordonsbesiktning i Sverige är viktigt för att säkerställa trafiksäkerheten och miljöskyddet. Genom att förstå hur ofta ditt fordon behöver besiktigas, vad som kontrolleras under besiktningen och hur du kan överklaga en besiktning kan du bidra till en säker och hållbar trafikmiljö i Sverige. I avsnitten nedan försöker vi besvara några av de vanligaste frågorna kring besiktning av fordon i Sverige. Tänk på att alltid kontrollera med Transportstyrelsen vid detaljfrågor då regelverk ständigt förändras.

Hur ofta behöver mitt fordon besiktigas?

Fordonets ålder och typ avgör hur ofta det behöver besiktigas. Generellt gäller följande:

Vad kontrolleras under en fordonsbesiktning?

Under en fordonsbesiktning kontrolleras flera aspekter av fordonets säkerhet, funktion och miljöpåverkan. Exempel på kontroller inkluderar:

Specifika kontroller kan variera beroende på fordonstyp.

Kan jag överklaga en besiktning?

Om du inte är nöjd med resultatet av en fordonsbesiktning kan du överklaga beslutet. Du bör först kontakta det besiktningsföretag som utförde besiktningen och förklara varför du inte är nöjd. Om företaget inte kan lösa situationen kan du vända dig till Transportstyrelsen, som ansvarar för tillsyn av besiktningsföretag i Sverige. För att överklaga besiktningen måste du skicka in en skriftlig begäran till Transportstyrelsen inom 60 dagar från besiktningsdatumet. Ange fordonets registreringsnummer, besiktningsföretagets namn, besiktningsdatum och en beskrivning av de punkter du inte är nöjd med i din överklagan.

Vad händer om mitt fordon inte går igenom besiktningen?

Om ditt fordon får anmärkningar under besiktningen måste du åtgärda dessa brister och genomföra en ombesiktning inom en viss tidsram, oftast 30 dagar. Om fordonet inte ombesiktigas inom den angivna tiden kan det beläggas med körförbud, vilket innebär att det inte får framföras på allmän väg tills bristerna har åtgärdats och en godkänd ombesiktning har genomförts.

Hur bokar jag tid för besiktning?

För att boka en tid för besiktning kan du vända dig till något av de certifierade besiktningsföretagen i Sverige, såsom Bilprovningen, Dekra, Carspect, Opus Bilprovning eller Besikta Bilprovning. Du kan boka tid via deras hemsidor eller genom att ringa deras kundtjänst. Jämför priser och tjänster innan du bokar en tid för att hitta det bästa alternativet för dig.