Om Besiktning.com

Eventuella produkter som presenteras på Besiktning.com varken säljs eller hyrs ut av Besiktning.com. Produkterna erbjuds av det eller de företag som det refereras till på respektive sida. Om du letar efter mer detaljerad information om en produkt rekommenderas du kontakta företaget som erbjuder produkten till försäljning. Om det mot förmodan skulle vara olika uppgifter på Besiktning.com och på hemsidan för företaget som erbjuder produkten så gäller informationen på hemsidan för företaget som erbjuder produkten. För information om hur vi använder kakor på Besiktning.com kan du läsa vår kak-information.

Besiktning.com ägs och drivs av Windfall. Om du har frågor rörande annonsering på Besiktning.com kan du använda detta kontaktformulär.