Stenskott och skador på vindrutan vid besiktning

Stenskott och skador på vindrutan kan påverka utfallet när du ska besiktiga din bil. Vi går igenom vad som gäller för stenskott och andra skador på vindrutan, hur sådana skador kan påverka besiktningen och vad du kan göra för att åtgärda problemet.

Vad gäller vid stenskott och skador på vindrutan?

Under en besiktning kommer besiktningspersonalen att kontrollera vindrutan för eventuella skador, såsom stenskott och sprickor. Skadorna bedöms utifrån deras storlek, placering och omfattning. Följande är vanliga kriterier vid bedömning av skador på vindrutan:

  1. Stenskott - Ett stenskott som är mindre än 10 mm i diameter och inte skymmer sikten för förare eller passagerare anses vanligtvis vara godkänt.
  2. Sprickor - En spricka som är kortare än 100 mm, inte skymmer sikten för förarare eller passagerare och samtidigt inte påverkar vindrutans struktur anses vanligtvis vara godkänd.
  3. Sikten för föraren och passageraren - Detta är området på vindrutan där föraren och passageraren direkt ser ut genom rutan. Skador i dessa zoner anses vara mer kritiska eftersom de kan påverka sikten och därmed trafiksäkerheten.

Om en skada på vindrutan bedöms som allvarlig kan det resultera i en anmärkning vid besiktningen, och fordonet kan behöva genomgå en efterkontroll efter att skadan har åtgärdats.

Åtgärda stenskott och skador på vindrutan

Om du upptäcker stenskott eller skador på din vindruta innan besiktningen är rekommendationen att du åtgärdar problemet så snart som möjligt. Att sätta på ett stenskottsplåster över stenskottet kan vara ett sätt att försöka minimera skadan och öka chanserna till en bra lagning. Stenskottsplåster kan du ofta få från din närmsta reparatör av vindrutor, alternativt från ditt försäkringsbolag. Att snabbt reparera stenskott kan förhindra att de utvecklas till större sprickor som kan kräva att vindrutan behöver bytas ut, vilket blir betydligt dyrare. Följande steg kan hjälpa dig att åtgärda skador på vindrutan:

  1. Försäkring - Inled alltid med att kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på om reparation eller byte av vindrutan täcks av din försäkring. Många försäkringar täcker kostnaderna för reparation eller byte av vindrutan, men det kan vara bra att dubbelkolla för att undvika överraskningar. I många fall har försäkringsbolaget avtal med specifika reparatörer, så kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller.
  2. Kontakta en vindrutespecialist eller verkstad - Specialister på vindrutor och verkstäder kan reparera eller byta ut din vindruta beroende på skadans omfattning. Om ditt försäkringsbolag har avtal med företaget hanteras oftast skadeanmälan till försäkringsbolaget direkt i samverkan med företaget som sköter reparationen.
  3. Reparation eller byte - Om skadan är mindre och inte påverkar sikten eller vindrutans struktur kan den ofta repareras genom att fylla stenskottet med en speciell harts. Om skadan är mer omfattande eller påverkar sikten, kan det vara nödvändigt att byta ut hela vindrutan.
  4. Dokumentation - Se till att be om dokumentation på reparationen eller vindrutebytet från verkstaden eller vindrutespecialisten. Detta kan vara användbart att ha vid framtida besiktningar eller om några frågor uppstår kring skadan.