Besiktning av husbilar i Sverige

Fordon som ska framföras på svenska vägar måste besiktigas regelbundet för att säkerställa trafiksäkerhet och miljöskydd. Husbilar är inget undantag. Vi går igenom besiktningsprocessen för husbilar i Sverige och ger tips på hur du kan förbereda dig inför besiktningen.

Hur ofta behöver husbilar besiktigas?

De besiktningsintervaller som gäller för husbilar med en vikt upp till 3,5 ton är följande:

Det är viktigt att följa dessa intervaller för att undvika körförbud och böter.

Vad kontrolleras under en husbilsbesiktning?

Husbilens besiktning liknar till stor del besiktningen av en personbil, men med vissa specifika kontroller för husbilar såsom kontroll av gasolinstallationen. Några av de viktigaste kontrollerna som utförs under en husbilsbesiktning inkluderar:

Förberedelser inför husbilsbesiktningen

För att öka chanserna att din husbil går igenom besiktningen utan anmärkningar kan du göra följande förberedelser:

  1. Kontrollera däckens mönsterdjup och se till att däcken är i gott skick och inte har några skador.
  2. Se till att alla ljus fungerar och att strålkastarna är rätt inställda.
  3. Kontrollera att bromsarna fungerar korrekt och att det inte finns något glapp i styrningen.
  4. Se över chassi och kaross för eventuell rost och skador.
  5. Kontrollera gasolinstallationen för eventuella läckor och säkerställ att den fungerar korrekt.
  6. Ta reda på husbilens totalvikt och axelvikt, samt se till att husbilen inte överstiger tillåtna vikter.
  7. Kontrollera att alla säkerhetsbälten fungerar och är i gott skick.
  8. Försäkra dig om att alla speglar är hela och rätt inställda.
  9. Kontrollera vindrutetorkarna och fyll på spolarvätska vid behov.
  10. Se till att fordonets registreringsnummer är synligt och att registreringsnummerskylten är korrekt monterad.

Genom att följa dessa förberedelser kan du minska risken för anmärkningar under husbilens besiktning.

Boka tid för besiktning

För att boka en tid för besiktning av din husbil kan du vända dig till något av de certifierade besiktningsföretagen i Sverige, såsom Bilprovningen, Dekra, Carspect, Opus Bilprovning eller Besikta Bilprovning. Vilka stationer som tar emot husbilar kan du se när du försöker boka besiktningstid via deras hemsidor eller genom att ringa deras kundtjänst. Jämför priser och tjänster innan du bokar en tid för att hitta det bästa alternativet för dig.