Besiktning av elbil

Elbilar har blivit alltmer populära på senare år och de har några specifika egenskaper som gör dem unika i jämförelse med bilar med förbränningsmotor. Vi igenom vad du behöver tänka på när du förbereder din elbil för besiktning samt eventuella skillnader jämfört med besiktning av bilar med förbränningsmotor.

Regler och intervaller för besiktning av elbilar

I Sverige är reglerna för besiktning av elbilar desamma som för bilar med förbränningsmotor. Elbilar ska först besiktigas tre år efter att de har tagits i bruk, andra besiktningen två år efter den första och därefter var fjortonde månad. Det är viktigt att boka och genomföra besiktningen inom de angivna tidsramarna för att undvika böter och körförbud.

Vad som kontrolleras under besiktningen av en elbil

Under besiktningen av en elbil kommer besiktningspersonalen att kontrollera följande:

 1. Bromssystem - Funktion, skick och eventuella läckor.
 2. Styrning och hjulupphängning - Funktion och skick på däck, fälgar, styrning och hjulupphängning.
 3. El- och belysningssystem - Funktion av strålkastare, blinkers, bromsljus och elektriska komponenter.
 4. Högvoltsystem - Kontroll av elbilens högvoltskomponenter, inklusive batteri, kablar och anslutningar.
 5. Chassi och kaross - Visuell inspektion av rost, skador och slitage.
 6. Drivlina - Kontroll av drivaxlar och koppling (om sådan finns).
 7. Övriga säkerhetssystem - Kontroll av säkerhetsbälten, backspeglar, fönster och airbags.

Eftersom elbilar inte har någon förbränningsmotor så är det inte nödvändigt att kontrollera avgasvärden eller avgassystem, vilket krävs för bilar med förbränningsmotor.

Förberedelser inför besiktningen av en elbil

För att öka chansen att din elbil klarar besiktningen utan anmärkningar kan du göra följande förberedelser:

 1. Se över bromssystemet - Kontrollera att bromsarna fungerar korrekt och att det inte finns några läckor eller orimligt slitage.
 2. Kontrollera däck och hjulupphängning - Se till att däcken har tillräckligt mönsterdjup och inga synliga skador, samt att hjulupphängningen är i gott skick.
 3. Testa belysningen - Kontrollera att alla lampor fungerar, inklusive strålkastare, blinkers och bromsljus.
 4. Inspektera högvoltsystemet - Se till att batteriet är laddat och att kablar och anslutningar är i gott skick. Om du är osäker på hur du ska kontrollera detta, rekommenderas att du tar hjälp av en fackman.
 5. Undersök chassi och kaross - Leta efter eventuell rost, skador eller slitage och åtgärda dessa problem innan besiktningen.
 6. Granska drivlina och koppling - Kontrollera att drivaxlarna är i gott skick och om din elbil har en koppling kontrollerar du att den fungerar korrekt.
 7. Kontrollera speglar och säkerhetssystem - Se till att backspeglarna sitter fast och är hela samt att eventuella säkerhetssystem, såsom ABS och airbags, fungerar som de ska.

Om din elbil inte klarar besiktningen

Om din elbil får anmärkningar under besiktningen måste du åtgärda dessa problem inom en viss tidsperiod och boka en efterkontroll. Om du inte gör detta kan din elbil få körförbud och du riskerar böter. Bilverkstäder kan i vissa fall göra efterkontrollen medan det i andra fall krävs återbesök vid besiktningsstationen.