Förbered din bil för besiktning – Vad alla kan kontrollera

Besiktning av bilen kan kännas krångligt, men det finns många saker du själv kan kontrollera innan besiktningen, även om du inte är en bilkännare. Följ denna enkla guide och fokusera på de mest uppenbara kontrollpunkterna som kan resultera i att bilen inte går igenom besiktningen.

1. Kontrollera belysningen

Se till att alla lampor på bilen fungerar korrekt. Be någon hjälpa dig att kontrollera både fram-, bak-, och nummerplåtsbelysning samt blinkers och bromsljus. Byt ut eventuella trasiga lampor innan besiktningen. För dig som har xenonlampor kan du hitta nya lampor som passar hos Xenonbutiken.se.

2. Inspektera däcken

Kontrollera däckens mönsterdjup och se till att det uppfyller minimikravet på 1,6 mm för sommardäck och 3 mm för vinterdäck. Du kan använda en däckmåttstock eller en krona för att mäta mönsterdjupet (om du ser hela kronan, är det dags att byta däck). Kolla även däcken för synliga skador eller ojämnt slitage.

3. Kontrollera vindrutetorkarna och spolarvätska

Se till att vindrutetorkarna fungerar korrekt och att de inte lämnar ränder eller skrapar mot rutan. Nya torkarblad som passar din bil hittar du på vindrutetorkare.se. Fyll på spolarvätska om det behövs och kontrollera att spolarmunstyckena fungerar korrekt.

4. Kolla oljenivå och kylvätska

Kontrollera oljenivån med oljestickan när bilen är parkerad på plan mark. Om nivån är för låg, fyll på olja enligt bilens instruktionsbok. Kolla även kylvätskenivån när motorn är kall och fyll på om det behövs.

5. Inspektera bilens kaross och rost

Gå igenom bilens kaross och undersök den noggrant för eventuell rost, bucklor eller skador. Rost kan leda till anmärkningar vid besiktningen, så det är viktigt att åtgärda eventuella rostproblem i god tid innan besiktningen.

6. Kontrollera säkerhetsbältet

Se till att samtliga säkerhetsbälten fungerar korrekt och är hela. Dra ut bältena helt och se till att de rullar in ordentligt när du släpper dem. Kontrollera även att bältena låser när du drar dem snabbt och att de inte är skadade eller slitna.

7. Kontrollera att inga varningslampor lyser

Starta bilen och observera instrumentpanelen. Varningslampor bör tändas när du vrider på tändningen, men de flesta ska släckas när motorn startar. Om någon varningslampa förblir tänd, kan det vara tecken på att något behöver åtgärdas innan besiktningen. Titta i så fall i bilens manual för att ta reda på vad varningslampan betyder.

8. Rengör bilen invändigt och utvändigt

En ren och välstädad bil ger ett bättre intryck vid besiktningen. Rengör både bilens interiör och exteriör noggrant innan du lämnar in den för besiktning. Se även till att nummerplåtarna är rena och läsbara.

Sammanfattning

Genom att följa denna enkla guide och kontrollera de mest uppenbara punkterna inför besiktningen kan du öka chansen att din bil går igenom utan anmärkningar. Att förbereda bilen på detta sätt är enkelt och kräver inte avancerade kunskaper om bilar. Om du upptäcker några problem under dessa kontroller, rekommenderar vi att du tar hjälp av en expert eller bokar tid hos en bilverkstad för att få problemet åtgärdat innan besiktningen.