Transportstyrelsens och SWEDAC:s roller i fordonsbesiktningen

Transportstyrelsen och SWEDAC är två centrala myndigheter i Sverige som du kanske har hört talas om. Dessa två myndigheter spelar viktiga roller i fordonsbesiktningsprocessen i Sverige. I avsnitten som följer beskrivs deras ansvarsområden och hur de påverkar besiktningen av fordon i Sverige.

Transportstyrelsens roll i fordonsbesiktning

Transportstyrelsen är den myndighet som ansvarar för fordonsbesiktning i Sverige. Deras huvudsakliga ansvar inom fordonsbesiktning innefattar följande:

Transportstyrelsen arbetar för att säkerställa att fordonen på de svenska vägarna är säkra och miljövänliga genom att övervaka och reglera besiktningsprocessen.

SWEDAC:s roll i fordonsbesiktning

SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) är en svensk myndighet som ansvarar för ackreditering och konformitetsbedömning inom olika områden, inklusive fordonsbesiktning. SWEDAC:s huvudsakliga uppgifter när det gäller fordonsbesiktning är:

SWEDAC arbetar för att säkerställa att besiktningsföretagen i Sverige håller en hög kvalitetsnivå och att de följer gällande standarder, vilket i sin tur bidrar till att säkerställa en hög kvalitet på fordonsbesiktningarna.

Samarbetet mellan Transportstyrelsen och SWEDAC

Transportstyrelsen och SWEDAC samarbetar för att säkerställa att fordonsbesiktningsprocessen i Sverige är både säker och effektiv. Transportstyrelsen fokuserar på att utforma och implementera regler och krav för fordonsbesiktning samt övervaka besiktningsföretagens verksamhet. SWEDAC, å andra sidan, ansvarar för att utfärda ackrediteringar till besiktningsföretag och säkerställa att de uppfyller kraven och standarderna för fordonsbesiktning.

Genom att samarbeta kan Transportstyrelsen och SWEDAC upprätthålla en hög kvalitet på fordonsbesiktningarna och säkerställa att de svenska vägarna är säkra och miljövänliga.