Besiktning

En helt ny bil besiktigas första gången 36 månader efter att den registreras. Andra besiktningen sker senast 24 månader efter den första besiktningen och därefter sker besiktning var fjortonde månad. När bilen är 50 år eller äldre är bilen besiktningsbefriad förutsatt att en godkänd besiktning skett när bilen bilvit 50 år. bil ska besiktigas en gång per år om den är nyare än 30 år. Veteranbilar, det vill säga bilar som är äldre än 30 år

En bil ska som regel besiktigas var fjortonde månad om den är nyare än 50 år. Veteranbilar, det vill säga bilar som är äldre än 50 år, är besiktningsbefriade förutsatt att en godkänd besiktning skett när bilen bilvit 50 år. När du köper en ny bil är det dock andra regler som gäller de första fem åren. För nya bilar sker den första besiktningen när bilen är tre år gammal och den andra besiktningen sker två år efter den första besiktningen. Förenklat kan man säga att om bilen är äldre än fem år och yngre än 50 år så ska den besiktigas var fjortonde månad.

I menyn till längst upp på sidan kan du hitta ackrediterade besiktningsstationer runt om i Sverige. Om du känner dig osäker på om din bil kommer att gå igenom besiktningen kan det vara en bra idé att boka bilservice innan besiktningstillfället.

Undantag från regler om besiktning

Det finns dock fordon som är undantagna från kravet på regelbunden besiktning. Du behöver inte besiktiga ditt fordon om det tillhör någon av följande kategorier.

Besiktningsstationer

Marknaden för besiktning av både lätta och tunga fordon avreglerades den första juli 2010. Detta innebär att det nu är konkurrens bland besiktningsstationer då de drivs av olika företag. För att hålla ordning och reda när det gäller besiktning av fordon i Sverige får besiktningar endast utföras av ackrediterade besiktningsstationer. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ansvarar för att ackreditera besiktningsstationer i Sverige. Tack vare avregleringen kan du nu boka besiktning direkt på nätet från flera olika besiktningsstationer.

Fordonsbesiktning i Sverige – Allt du behöver veta om besiktning av olika fordonstyper

Fordonsbesiktning är en viktig del av trafiksäkerheten och miljöskyddet i Sverige. Besiktningen säkerställer att fordon uppfyller lagkraven och håller en hög säkerhets- och miljöstandard. Vi ger dig en översikt över besiktning av olika fordonstyper, inklusive personbilar, motorcyklar, husbilar och husvagnar. Vi går igenom besiktningskrav, frekvens och hur du förbereder ditt fordon inför besiktningen.

Personbilar

Personbilar är den vanligaste fordonstypen som besiktigas i Sverige. Besiktningen kontrollerar bland annat bromsar, styrning, ljus, däck och avgasemissioner. Nya personbilar ska besiktigas första gången tre år efter att de har registrerats. Andra besiktningen ska genomföras senast två år efter första besiktningen och därefter ska besiktning ske senast 14 månader efter föregående besiktning.

Motorcyklar (MC)

Motorcyklar (MC) måste också genomgå regelbunden besiktning i Sverige. För motorcyklar kontrolleras bland annat ram, bromsar, ljus, däck och avgasemissioner. Första besiktningen ska ske fyra år efter registrering, därefter vartannat år fram tills motorcykeln är 40 år eller äldre. När motorcykeln är 40 år eller äldre blir den besiktningsbefriad förutsatt att den har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom de senaste två föregående kalenderåren innan den fyller 40.

Husbilar

Husbilar är populära fritidsfordon som också kräver regelbunden besiktning. Husbilar kontrolleras på liknande sätt som personbilar, så för husbilar gäller samma besiktningsintervall som för personbilar.

Husvagnar och släpvagnar

Husvagnar och släpvagnar ska besiktigas för att få framföras på vägar. Den första besiktningen ska ske senast 48 månader efter den månad släpvagnen eller husvagnen togs i trafik. Därefter ska besiktning ske senast 24 månader efter den månad då föregående godkända kontrollbesiktning utfördes. Släpvagnar och husvagnar blir besiktningbefriade om när de är 50 år eller äldre och har godkänd kontrollbesiktning från de senaste två föregående kalenderåren. Vid besiktning av släpvagnar och husvagnar är fokus på bromsar, ljus, chassi och däck.

Skåpbilar och lätta lastbilar

Skåpbilar och lätta lastbilar kontrolleras också regelbundet för att säkerställa trafiksäkerheten och miljöstandarden. Besiktningen omfattar bromsar, ljus, styrning, däck och avgasemissioner. Besiktningsintervallen är desamma som för personbilar.

A-traktorer

En A-traktor ska besiktigas senast 48 månader efter den månad den först togs i bruk. Därefter behöver du besiktiga din A-traktor senast 24 månader efter föregående godkända kontrollbesiktning. För dig som nyregistrerar en A-traktor så beror ditt första besiktningstillfälle på åldern på det ursprungliga fordonet som du konverterat till A-traktor.

Förberedelser inför besiktningen

Att förbereda ditt fordon inför besiktningen kan öka chansen att besiktningen går igenom utan anmärkningar. Här är några grundläggande tips för att förbereda olika fordonstyper inför besiktning:

Hitta certifierade besiktningsföretag och boka tid

För att boka en tid för besiktning kan du vända dig till något av de certifierade besiktningsföretagen i Sverige, såsom Bilprovningen, Dekra, Carspect, Opus Bilprovning eller Besikta Bilprovning. Du kan boka tid via deras hemsidor eller genom att ringa deras kundtjänst. Jämför priser och tjänster innan du bokar en tid för att hitta det bästa alternativet för dig.