Besiktning av bil med dragkrok

Att ha en dragkrok på en personbil är ett användbart tillbehör för att dra släpvagnar, husvagnar eller cykelhållare. Vi går igenom gällande regelverk för dragkrokar på personbilar vid bilbesiktning i Sverige, samt vad som kontrolleras under besiktningen för de olika typerna av dragkrokar.

Regelverk för dragkrokar på personbilar

En dragkrok på en personbil måste uppfylla följande krav enligt svensk lagstiftning:

Olika typer av dragkrokar

Det finns tre huvudsakliga typer av dragkrokar:

  1. Fast dragkrok - En fast dragkrok är en icke avtagbar krok som alltid är synlig och monterad på bilen.
  2. Avtagbar dragkrok - En avtagbar dragkrok kan enkelt tas bort när den inte används och monteras igen vid behov. Detta ger bilen ett mer estetiskt utseende när dragkroken inte används.
  3. Semiautomatisk dragkrok - En semiautomatisk dragkrok är en kombination av fast och avtagbar dragkrok, där kroken kan vikas undan under bilen när den inte används, exempelvis via en elektrisk anordning.

Vad som kontrolleras vid besiktning av dragkrok

Under besiktningen av en personbil med dragkrok kommer besiktningspersonalen att kontrollera följande:

  1. Typgodkännande och märkning - Dragkroken ska vara typgodkänd och märkt med tillverkarens namn och ett godkännandenummer.
  2. Montering och skick - Dragkroken ska vara korrekt monterad enligt tillverkarens anvisningar och vara i gott skick, utan skador, korrosion eller slitage.
  3. Dragvikt och kulkopplingslast - Kontroll av att bilens maximala dragvikt och kulkopplingslast inte överstigs av dragkrokens kapacitet.
  4. Elanslutning - Funktion och skick på elanslutningen för släpvagnens belysning och bromssystem.

Dragkrok på EU-typgodkänd bil

Sedan 2013 behöver du inte genomgå en registreringsbesiktning för din dragkrok i samband med eftermontering förutsatt att dragkroken mkonteras på en EU-typgodkänd personbil eller lätt lastbil. Det krävs dock att dragkroken som monteras är typgodkänd och avsedd för den aktuella bilen. Det krävs även att dragkroken monteras på ett fackmässigt sätt och i enlighet med de anvisningar som medföljer vid köp av dragkroken. Dubbelkolla i Bilregistret att uppgifter om maximal släpvagnsvikt finns registrerad. Denna information ska även framgå av registreringsbeviset.