Besiktning

En bil ska besiktigas en gång per år om den är nyare än 30 år. Veteranbilar, det vill säga bilar som är äldre än 30 år, behöver endast besiktigas vart annat år. När du köper en ny bil sker den första besiktningen när bilen är tre år gammal och den andra besiktningen sker två år efter den första besiktningen. Förenklat kan man säga att om bilen är äldre än fem år och yngre än 30 år så ska den besiktigas en gång per år.

I menyn till vänster kan du hitta ackrediterade besiktningsstationer runt om i Sverige.

Undantag från regler om besiktning

Det finns dock fordon som är undantagna från kravet på regelbunden besiktning. Du behöver inte besiktiga ditt fordon om det tillhör någon av följande kategorier.

  • Bilar, bussar och lastbilar som är tillverkade 1950 eller tidigare.
  • Traktorer klass I och klass II, vilket avser A-traktorer eller traktorer för jordbruk.
  • Motorredskap klass I och klass II.
  • Moped klass I och klass II.
  • Terrängfordon klass I och klass II.

Besiktningsstationer

Marknaden för besiktning av både lätta och tunga fordon avreglerades den första juli 2010. Detta innebär att det nu är konkurrens bland besiktningsstationer då de drivs av olika företag. För att hålla ordning och reda när det gäller besiktning av fordon i Sverige får besiktningar endast utföras av ackrediterade besiktningsstationer. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ansvarar för att ackreditera besiktningsstationer i Sverige. Tack vare avregleringen kan du nu boka besiktning direkt på nätet från flera olika besiktningsstationer.